Meditace (obřad) za Bílou Horu

Srdečně Vás zveme na společnou modlitbu za vnitřní svobodu, lásku a spolupráci se silným záměrem léčení českého národa a jeho pobělohorských traumat.

Obřad k výročí 400 let od bitvy na Bílé Hoře 

V letošním roce je tomu 400 let od bitvy na Bílé Hoře. Od bitvy, která ovlivnila následující vývoj naší země na několik dalších staletí. Nadvláda Habsburků,  poněmčování národa, ztráta náboženské svobody a svých nejbližších, mnoho padlých mužů, osamělost žen..  To jsou jen některé z mnoha tvrdých zkušeností, kterými museli naši předci projít. Těžko si dnes umíme představit bolest rodiny, přátel, obyvatel, nad ztrátou 27 popravených pánů a dalšími stovkami vyhoštěných či jinak perzekuovaných. Jak se tato zkušenost mohla otisknout do naší kolektivní paměti národa? 

Staré přísloví říká „Těm, kdo si nepamatují historii, je souzeno ji opakovat.“ Dějiny je hodno si připomínat, některé historické události si zaslouží oslavu, jiné je zapotřebí náležitě uctít. Zvlášť v dnešní době, kdy jsme na prahu dalších dramatických událostí a možné opakující se retraumatizace. Právě dnes potřebujeme pochopení starých chyb a poučení se z toho, co za nás již naši předci odžili, více než kdy jindy.

„Aktuální problém je narůstající polarizace společnosti. Je to velká hrozba, protože často vede ke konfliktům a boji. Opět se nůžky rozevírají. S mnohými si dnes nerozumíme, máme zcela protichůdné názory. I přesto je mnohé, co nás spojuje – lidství, touha po zdraví, spokojenosti, klidu a dobrém životě pro naše děti. K tomu je třeba nyní obracet naši pozornost. Ceremonie k 400 let výročí Bílé hory je praktickým krokem dokazujícím, že je to možné. V rámci přípravy spolupracujeme v kruhu zcela odlišných, na první pohled neslučitelných osobností s často protichůdnými pohledy na téma Bílé hory a léčení s ní spojeného. A zdá se, že na tom pohořeli naši předkové, když ve vyhrocené situaci, nedokázali spolupracovat, táhnout za jeden provaz a dovolili, aby je různorodost jejich názorů rozdělila. Otázkou je, zda jsme se z jejich chyb poučili natolik, abychom je nemuseli slepě zopakovat a zda jsme vyrostli natolik, že povrchové rozdíly v názorech, které jsou jako vlny na hladině moře, dokážeme společně ruku v ruce překročit.“

Michaela Cmíralová, iniciátorka projektu / nositelka vize

„V důsledku traumat, která náš národ v minulosti utrpěl, se v každém z nás někdy objevuje naučený pocit bezmoci i tam, kde je reálně možné se do dané věci vložit a vzít odpovědnost do svých rukou. Pojďme ze sebe setřást tuto naučenou bezmoc našich předků a zvedněme znovu hlavu. Přišel čas i příležitost.“

Jan Benda, psycholog a psychoterapeut

Bílá Hora nás volá, abychom se společně ponořili do meditace a propojili se s dobou tamější, se zkušenostmi i ponaučeními našich předků. Bílá Hora nás volá, abychom uctili památku padlých, abychom se společně pomodlili za cestu našich předků, kteří v božské komedii života odehráli role pro nás všechny. Nyní se přiblížil moment, kdy se můžeme vzájemně podpořit a společnými silami tato traumata vynést na povrch a poléčit naši česko – moravsko – slezskou duši a vrátit důstojnost a vnitřní svobodu nám i budoucím generacím. 

Bílá Hora nás volá, abychom v úctě, pokoře a v lásce k našim předkům a vlastním dějinám, otevřeli prostor pro léčení kolektivního traumatu. Přidejte se k nám. 

Výročí 400. let od bitvy na Bílé hoře chceme využít ke společnému zamyšlení nad těmito otázkami: 

 • Jak můžeme revidovat, zvědomit a léčit stará historická zranění, která zůstala součástí duše českého národa?
 • Jak se můžeme poučit z chyb našich předků a odpustit jim, našim někdejším nepřátelům i sami sobě?
 • Jak můžeme revidovat, zvědomit a léčit stará historická zranění, která zůstala součástí duše českého národa?
 • Jak se můžeme poučit z chyb našich předků a odpustit jim, našim někdejším nepřátelům i sami sobě?
 • Jak můžeme revidovat, zvědomit a léčit stará historická zranění, která zůstala součástí duše českého národa?
 • Jak se můžeme poučit z chyb našich předků a odpustit jim, našim někdejším nepřátelům i sami sobě?

Vyjádření jednotlivých organizátorů k akci: www.bilahora400.cz/vize

a na stránce facebookové události: www.facebook.com/events/765709414204653

Aktuální informace a přímý přenos obřadu 8. listopadu můžete sledovat na www.cestyksobe.cz 

S úctou a pokorou, organizátoři akce 

Michaela Cmíralová, Eva Césarová, Martina Amisuel Fischerová, Lucie Havlínová, Nami Maria Halingten, Lenka Melicharová, Jakub Stejskal, Michael Vančura, Jan Benda, Marek Dluhoš, Karel Fuller, Alan Jarkovský, Jan Kroča, Zdeněk Ordelt

Časový harmonogram ceremonie 

Podrobný program i s instrukcemi k zapojení a odkazy naleznete na: www.bilahora400.cz/program

 1. 12:40 

Ženská energie – objímající podpůrný kruh 

Michaela Cmíralová a všechny ženy kruhu

energie přijetí a uzdravení

 1. 13:00 – 14:00

Společné otevření prostoru pro celkovou práci, provede Zdeněk na BH 

Zdeněk Ordelt ve spolupráci s Lucií Havlínovou, Janem Kročou a Nami Márií Ladou

Nami Maria Lada – Promluvení o tématu bezmoci, moci a jejím zneužití, závěrečná modlitba. Položení růží u mohyly a na bitevní pole.

 1. 14:00 – 14:20 

Modlitba k léčení traumat spojených s Bílou horou

Michael Vančura a Jan Benda, v Brně Karel Fuller

 1. 14:20 – 14:40 

Modlitba propojení se s mužskou silou, narovnání páteře mužů

Jakub Stejskal

 1. 14:40 – 15:00 

Mužsko-ženské znovuspojení 

Amisuel

 1. 15:20 – 15:30 

Práce s egregorem 

Marek Dluhoš

 1. 16:00 Společné uzavření prostoru, se soumrakem, pro všechny 

(soumrak 16:27)

 1. Otisk krystalu do země

Amisuel

Představení organizátorů

Mgr. Michaela Cmíralová – studentka psychologie, nositelka vize 

Je lektorkou čchi-kungu, má za sebou výcvik v rámci Evropské nadace pro studium šamanismu a Školu slovanských ceremonií. Věnuje se metodám focusing, nenásilné komunikaci a mindfulness. Je spolutvůrkyní Školy 21, platformy Změna paradigmatu a autorkou Transformačního cyklu.

PhDr. Jan Benda, Ph.D. – Psycholog a psychoterapeut

Zabývá se především rozvíjením všímavosti a soucitu k sobě. Zkoumá ale také úlohu sebevztažných procesů a pocitů méněcennosti v etiopatogenezi duševních poruch. Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Spravuje facebookovou stránku mindfulness.cz

Bc. Eva Césarová

Spoluzakladatelka České psychedelické společnosti, mediální zástupkyně psychedelického výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví. Zabývá se především potenciálem změněných stavů vědomí a jejich začleněním do systému péče o duševní zdraví. 

Jakub Stejskal – spoluorganizátor, nositel vize

Mnoho let se věnuje meditaci a osobnímu rozvoji, je vyučeným facilitátorem kakaových ceremonií podle Mayské tradice, studentem Foundation for Shamanic Studies a Školy slovanských tradic. Pokud zrovna necestuje, aby se setkal s původními tradicemi a kulturami, pak přednáší o ekologicky šetrném životním stylu nebo pleje záhony na zahradě v Posázaví. 

Bc. Lucie Havlínová
Vystudovala Filozofii a Religionistiku na Karlové Univerzitě.

Už více jak 10 let se aktivně věnuje šamanské praxi, na svých častých cestách do Peru a Brazílie, kde vstupuje do studia s Maestro Plantas. 

V Brazílie je součástí synkretické církve Santo Daime jako Fardád a také je činnou v liniích Umbandy.

Je spoluzakladatelkou sarava.cz, která podporuje Brazilské indiány a jejich kulturu. 

ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, Th. D., Ph.D.

„Desítky let se věnuje dílu předního českého hermetika doktora Univerzity Jana Kefera, který byl za své pokusy ovlivnit druhou světovou válku a zachránit československou samostatnost umučen v koncentračním táboře. Dr. Kefer pracoval s koncepcí egregorů, kteří mají pozitivně působit na naše dějiny.  Metodou práce mu byla theurgie, kterou považoval za nejvyšší stupeň magie.”

Zdeněk Ordelt 

Zakladatel a vedoucí Slovanského kruhu, člen kongresu ECER (European Congres of ethnic Religion). Více než 20 let se věnuje studiu šamanismu, nejprve studoval u mayské i aztécké kultury, nyní již přes deset let pracuje na obnově slovanské domorodé tradice v Čechách. Zakladatel Školy slovanských tradic. 

Bc. Nami Maria Lada

Umělkyně, zpěvačka, lektorka celistvého zpěvu, kněžka, průvodkyně dětí i dospělých. Asi deset let, od studií indologie na FFUK, se zabývá hloubkovou podstatou indo-evropské kultury skrze védský jazykový základ, a vztahem naší kultury k přírodě a duchovnosti. To ji přivedlo také ke studiu Školy slovanských tradic, ke zkoumání pohanských polí, praktikování obřadů kola roku i přechodových rituálů a skládání obřadních písní.

Jako dítě českých emigrantů narozená v Kanadě hluboce chápe téma vykořenění a ztráty kmenové (národní) identity, vztah k rodné zemi a svým předkům.
Zajímá ji živoucí podstata vědomí a organický proces holistické defragmentace (návrat k uzemněné propojenosti dnešního, pečlivě na kostičky rozsekaného světa 🙂 a přechod od magie k mystice.

Mgr. Michael Vančura 

Mgr. Michael Vančura vystudoval FFUK, obor klinická psychologie. V roce 1991 ho zájem o prevenci psychiatrické hospitalizace dovedl k založení krizového centra RIAPS, kde byl první čtyři roky po jeho založení ředitelem. Zájem o rozšířené stavy vědomí a o cesty, které k těmto stavům vedou, hypnózu, holotropní dýchání atd., jej nasměroval k tématu psychospirituální krize a k založení organizace DIABASIS. V této organizaci od roku 2003 zastává funkci předsedy a současně zde pracuje jako psychoterapeut. V rámci Diabasis je odpovědný za projekt pro studenty FFUK, kterým organizace poskytuje po 4 roky výběrovou přednášku na téma Úvod do transpersonálního myšlení. 

Mgr. Jan Kroča

Historik, publicista, průvodce po léčivých místech a posvátné architektuře. Věnuje se traumatickým tématům české historie, podílí se na projektech práce s krajinou, vyučuje hermetické nauky, hlavně geomancii a Tarot. Podílí se na obnově původních domorodých tradic střední Evropy.

Doprovází turisty i poutníky na významná místa českých zemí, pracuje s geniem loci na místní i celonárodní úrovni. Bílou horu a sousední alchymistický letohrádek Hvězda, který stojí na místě dávné slovanské svatyně, považuje za místa zásadně důležitá pro Prahu i pro celé Čechy. www.jankroca.cz

Martina Amisuel Fischerová

Amisuel je mentorkou, průvodkyní žen na cestě transformace a aktivátorkou plného potenciálu. Při své práci využívá moudrost a poznání rostlinných medicín, šamanské techniky a práci v jemnohmotném poli, kde skrze jasný čistý záměr a programovací jazyk podporuje další bytosti na cestě zpátky do své podstaty. www.amisuel.com

Ing. Lenka Melicharová

Přinesla vizi Kruhů pro Změnu paradigmatu a spoluzaložila Změna paradigmatu, z.s.  Věří v potenciál kolektivní inteligence a v to, že naši subjektivní realitu utváří to, kam směřujeme naši pozornost. 

Zaujala ji vize XIXOIO a.s. přinášející nové vnímání světa a změnu paradigmatu ve financích, v roli ředitelky společnosti a členky představenstva se podílí na realizaci kooperativně fungujícího krypto-bankovního ekosystému a inovační tokenizační platformy. Je mámou dvojčat a její motto je: “Stav světa jen odráží úroveň myšlení, ze které konáme.”

Ing. Karel Fuller

V rámci transpersonální psychologie je již od devadesátých let v centru jeho zájmu léčený potenciál rozšířených stavů vědomí. Je certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání, žákem Prof. MUDr. Stanislava Grofa. Společně s ním organizoval Českou transpersonální konferenci 2016 a byl hlavním koordinátorem Mezinárodní transpersonální konference ITC 2017 v Praze. 

Absolvoval šamanský výcvik v rámci nadace Prof. Michaela Harnera „Foundation for Shamanic Studies“ a završil ho studiem vyspělých šamanských technik. Vede šamanské semináře, přechodové rituály a rituály potní chýše. Praktikuje duchovní a šamanskou cestu prérijních indiánů, je tanečníkem Slunce v lakotské tradici. Zabývá se fenomény smrti a umírání, vede mužské kruhy a přednáší. Věnuje se také problematice psychospirituální krize. Je členem České psychedelické společnosti a předsedou spolku Grog Legacy Czech z.s, který bude v České republice vzdělávat a certifikovat facilitátory holotropních stavů vědomí podle odkazu Stana Grofa a zásad Grof Legacy Training.

Vyjádření jednotlivých organizátorů k akci: www.bilahora400.cz/vize

a na stránce facebookové události: www.facebook.com/events/765709414204653Aktuální informace a přímý přenos obřadu 8. listopadu můžete sledovat na www.cestyksobe.cz

Přidejte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Děti Zvířata
Co je Friggatriskaidekafobie? A jak souvisí s volbou prezidenta?
Udržitelnost a ekologické chování se promítají i do nábytku a bydlení
Jak je možné, že mají narozené děti modré oči?
Byliny a rostliny
Čištění zahradního jezírka: Jak udržet vaši oázu krásy v ideálním stavu
Rozdíly mezi CBD a HHC
Jak správně založit kompost?
Čištění zahradního jezírka: Jak udržet vaši oázu krásy v ideálním stavu
Jak dlouho vydrží svítit LED pásky?
Šungit: Kámen života a jeho účinky
Moderní metody čištění septiků: ekologicky, efektivně, šetrně
Recepty
Léčivé houby v tradiční medicíně: Jak mohou pomoci i vám?
Odkrýváme tajemství přirozené krásy: Zdravý životní styl a sebeláska jako klíč k vaší nejlepší verzi
Rozluštění tajemství sacharidů a jejich role v našem zdraví
Cvičení Ekodrogerie Přírodní kosmetika Zdravé podnikání
Léčivé houby v tradiční medicíně: Jak mohou pomoci i vám?
Šungit: Kámen života a jeho účinky
Veronika Zajícová se po srážce s autem, prasklé lebce a zlomenině nohy vrátila do ringu
Veronika Zajícová se po srážce s autem, prasklé lebce a zlomenině nohy vrátila do ringu
„Bambus přináší do zahrady radost,“ říká bambusář Martin
Keto dieta je lepší než junk food, říká Filip Degl
Jolana Janišová a kuchařka Jídla Světla
Jak odstranit Jak žít Jak zlepšit
Čištění zahradního jezírka: Jak udržet vaši oázu krásy v ideálním stavu
Jak dlouho vydrží svítit LED pásky?
Léčivé houby v tradiční medicíně: Jak mohou pomoci i vám?