Deprese a úzkosti? Psychedelika můžou být slibnou terapií

Deprese je vážný stav, který ovlivňuje kvalitu života každého člověka, kterého se dotýká. Zkoumání možností nových léčebných přístupů tohoto psychického onemocnění je důležitým krokem ke zlepšení života lidí, kteří jim trpí. Nejsem odborníkem na deprese ani úzkosti. Ani nesleduji vývoj mezinárodního výzkumu v oblasti vlivu lysohlávek na depresivní poruchy. Můj článek je laický, stavím ho na dostupných informacích a studiích, na osobních zkušenostech a zkušenostech blízkých. V článku se zaměřuji pouze obecně na antidepresiva, benzodiazepiny a některá psychedelika.

Tradiční přístup: antidepresiva a benzodiazepiny

Antidepresiva a benzodiazepiny jsou běžně předepisována jako součást léčby depresivních a úzkostných poruch. Tyto medikamenty mohou pomoci zlepšit náladu a zmírnit další příznaky deprese, úzkostí, pomohou uklidnit nebo usnout. Antidepresiva mohou mít vedlejší účinky, jako jsou nevolnost, zvracení, ospalost a ztráta libida.

Deprese a úzkosti ovlivňují kvalitu života. Zdroj: midjourney.com

Antidepresiva

Antidepresiva jsou psychiatrické léky, jejichž posláním je zlepšit náladu a další příznaky depresivního syndromu. Z hlediska mechanismu účinku můžeme antidepresiva rozdělit do základních čtyřech skupin:

 1. Inhibitory vychytávání monoaminů (tedy neurotransmiterů). Neurotransmiter je obecný název, který zahrnuje poměrně různorodou skupinu sloučenin, i tzv. monoaminy, do kterých řadíme mj. noradrenalin, dopamin a serotonin. Tato antidepresiva tedy inhibují (brzdí) jejich zpětné vychytávání ze synaptických štěrbin, čímž zvyšují jejich koncentraci na synapsi, a tedy i účinek.
 2. Inhibitory biodegradace monoaminů (IMAO). Tato skupina se nezaměřuje na brzdění zpětného vychytávání, ale na samotný rozklad neurotransmiterů. Jedná se tedy o další cestu, jak zvýšit jejich množství na synapsích. I když by se zdálo, že pro větší efekt by bylo dobré tyto dvě skupiny antidepresiv zkombinovat, ve skutečnosti by to mělo za následek řadu nežádoucích a někdy i ohrožujících účinků.
 3. přímé ovlivnění receptorů – tato antidepresiva nezvyšují primárně koncentraci neurotransmiteru na synapsi, ale sami aktivují receptory na postsynaptické membráně, neurotransmiter tedy v podstatě nahrazují.
 4. antidepresiva s jiným způsobem účinku

Zdroj: http://www.upsychiatra.cz/uvod-do-antidepresiv/

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny jsou léky, které obecně způsobují zklidnění až spánek a odstraňují či rozpouštějí úzkost. Patří hned do několika skupin medikamentů:

 1. jsou to léky proti úzkosti (anxiolytika), například Xanax, Neurol a také většina ostatních benzodiazepinů;
 2. léky na uklidnění (sedativa), například Diazepam, Rivotril, Lexaurin, Neurol, Xanax a také většina ostatních benzodiazepinů;
 3. léky na spaní (hypnotika), například Nitrazepam nebo v ČR nelegální Rohypnol;
 4. léky na snížení svalového napětí (myorelaxancia), například Grandaxin.

Léčba benzodiazepinovými anxiolytiky by neměla přesáhnout dobu 4-6 týdnů (rozvíjí se tolerance). Podle MUDr. Radkina Honzáka jsou benzodiazepiny v Česku nadužívány, lékaři předepisují benzodiazepiny v situacích, které by bylo možné zvládat i nefarmakologickými způsoby (psychoterapie) nebo jinými léky (antidepresiva). Benzodiazepiny se podle Honzáka nevhodně předepisují především ženám v případech, kdy si pacientka stěžuje například na pracovní a rodinný stres, předmenstruační syndrom, smutek, pak v případě závažných životních událostí a chronických bolestí.

Zdroj: https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/benzodiazepiny/

Dlouhodobé užívání benzodiazepinů může způsobit závislost a zvýšit riziko sebevražedných myšlenek. Při jejich nadužívání či zneužívání může stav vyústit až do deliria. Na lécích ze skupiny antidepresiv sice nevzniká závislost, ale u některých léků může vzniknout abstinenční syndrom při prudkém, většinou spontánním vysazení. Tomu lze předejít vhodným dávkováním.

Lepší řešení v dohlednu? Zdroj: midjourney.com

Co je delirium?

Delirium je akutní a obvykle dočasný stav mentální konfúze (zmatenost), který může zahrnovat změny vědomí, pozornosti, myšlení, vnímání a chování. Tento stav může být způsoben řadou faktorů, včetně infekcí, onemocnění, poškození mozku, metabolických poruch nebo po vysazení určitých léků.

Při deliriu může osoba pociťovat halucinace, má zmatené myšlenky, je snadno rozptýlená a může mít potíže s udržením probuzeného stavu. Může také dojít ke změnám v náladě, jako je například agitace nebo apatie.

Delirium může být jedním z možných důsledků při vysazení některých léků, např. benzodiazepinů. Tyto léky ovlivňují chemické látky v mozku a jejich rychlé vysazení může vést k narušení rovnováhy těchto chemických látek, což může vést ke stavům jako je delirium. Jakékoli změny v léčbě by měly být prováděny pod dohledem zdravotnického odborníka.

Mezi blízkými mám zkušenosti s F05: Delirium‚ které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami

Etiologicky nespecifikovaný organický cerebrální syndrom charakterizovaný současnými poruchami vědomí a pozornosti‚ vnímání‚ myšlení‚ paměti‚ psychomotorického chování‚ emocí a spánkového rytmu. Trvání je různě dlouhé a stupeň těžkosti od lehkého po značně těžký.

Patří sem akutní nebo subakutní:

 • mozkový syndrom
 • stav zmatenosti (nealkoholického původu)
 • psychóza při infekčním onemocnění
 • organická reakce
 • psychoorganický syndrom

Nepatří sem: delirium tremens alkoholického původu nebo neurčené (F10.4).

Zdroj: https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/F05

Nechci v článku řešit příčiny, kvůli kterým k tomu došlo, jen mohu potvrdit výše uvedená slova:

Benzodiazepiny jsou v Česku nadužívány, lékaři předepisují benzodiazepiny v situacích, které by bylo možné zvládat i nefarmakologickými způsoby (psychoterapie) nebo jinými léky (antidepresiva). Benzodiazepiny se nevhodně předepisují především ženám v případech, kdy si pacientka stěžuje například na pracovní a rodinný stres, předmenstruační syndrom, smutek, pak v případě závažných životních událostí a chronických bolestí.

MUDr. Radkin Honzák

Co „babské“ rady?

Vždycky jsem se snažila najít cestu, jak z problému dostat „ne-farmakologickou pomocí“, tak trochu po „babsku“. Třeba jsem nespavost řešila droždím, tátovu diagnózu čínskou medicínou, životní změnu malováním po zdech, zkusila jsem domácí tablety do myčky, které nikdy nic neumyly 🙂 a dětem jsem dávala při onemocnění všechno možné, léky až na posledním místě.

A zde je to stejné. Vnímám, že některá psychedelika a psychoaktivní látky mohou pomoci s depresemi a úzkostí více než léčiva, která jsou předepisována lékaři. Při vhodném užívání nevyvolávají pravou závislost (na rozdíl od amfetaminu, opiátů, atd.), nevedou k deliriu. Např. psychotropní látka psilocybin, kterou obsahují houby lysohlávky, pomáhá uvolnit mozek lidí s depresí a zmírňuje lpění na negativních vzorcích myšlení.

Zdroj: https://www.theguardian.com/science/2022/apr/12/psilocybin-depression-brain-break-out-of-a-rut-magic-mushrooms

Co může pomoci při depresivních poruchách?

Existuje řada ne-farmaceutických látek, které jsou zkoumány kvůli jejich potenciálním přínosům proti úzkosti a depresi:

 1. Psilocybin: Aktivní složka v „magických“ houbách (lysohlávkách) byla v několika studiích spojena s úlevou od úzkosti a deprese, zejména u lidí, kteří nereagovali na tradiční léky. Tato látka je však stále ve většině zemí nelegální, i když některé státy a země ji začínají legalizovat pro terapeutické účely.
 2. Ketamin: Původně byl ketamin používán jako anestetikum, ale v posledních letech se ukázalo, že může poskytnout rychlou úlevu od těžké deprese a úzkosti. Tato látka je však stále regulována a je dostupná pouze na předpis v kontrolovaných zdravotnických prostředích (např. psychedelická klinika Psyon).
 3. Kanabinoidy (CBD a THC): Některé studie naznačují, že kanabinoidy, jako je CBD a THC, mohou pomoci zmírnit příznaky úzkosti a deprese. CBD je u nás legální a nezpůsobuje „high“, zatímco THC, psychoaktivní složka marihuany, je stále regulována v mnoha zemích.
 4. Ayahuasca: Ayahuasca je silný psychedelikum používaný v tradičních ceremoniích v Jižní Americe, které obsahuje DMT. Některé výzkumy naznačují, že může pomoci při zvládání deprese a úzkosti, ale jeho použití je spojeno s významnými riziky.
 5. LSD: Nejoblíbenější látka první vlny výzkumu se dnes testuje hlavně u smrtelně nemocných lidí na úlevu úzkosti. Jistou nevýhodou je poměrně dlouhé trvání intoxikace.
 6. MDMA: Nemá úplně psychedelické vlastnosti, ale je psychedelikům blízká. U ní pozorujeme poměrně dobré výsledky u posttraumatické stresové poruchy. Je vyvinuta zase zvláštní psychoterapie asistovaná touto látkou, u které vypadá, že by velmi rychle ulevovala od příznaků PTSD.
 7. A jiné 🙂
Šťastná žena s lysohlávkou (no, skoro ;)). Zdroj: midjourney.com

Houbičky pomáhají s depresí

17. dubna 2023 vyšel článek v online magazínu lidovky.cz: Vědci: „magické houbičky“ pomáhají s léčbou depresí. Pro volný prodej je ale třeba řady změn. Zde je začátek článku (Celý článek jen pro členy iDNES Premium):

Lysohlávky pomáhají proti depresi. Zjistil to obří mezinárodní výzkum, do kterého se zapojili i odborníci z Národního ústavu duševního zdraví a sedm českých pacientů. Nyní experti bojují, aby se léčba halucinogenem z „magických houbiček“ uvedla do praxe. Povést by se to podle nich mohlo za pět let. Postavila se za ně i část europoslanců.

Povolte konečně opratě a zpřístupněte pacientům s depresemi psychedelika, vyzývají europoslanci lékovou agenturu a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Halucinogeny z lysohlávek a dalších „magických hub“, které byly doposud na seznamu zakázaných látek, totiž podle nich žádnou hrozbu pro veřejné zdraví nepředstavují. „Jsou dokonce méně návykové než alkohol či tabák,“ tvrdí.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/magicke-houbicky-halucinogen-psilocybin-lysohlavky-volny-prodej-problem.A230417_141711_ln_domov_atv

Celý článek vyšel v papírových novinách. Sdílela ho Česká psychedelická společnost na Facebooku.

Chcete podpořit výzkum nových léčebných přístupů v oblasti duševního zdraví?

Podpora vědeckých výzkumů v oblasti duševního zdraví

Pojďte s námi podpořit výzkum, jehož cílem je nalézt možnosti využití psychedelik (nejen) v léčbě duševních onemocnění. Podílejte se na podpoře vědy také Vy! Žádná pomoc není malá.

Psylocibin jako možná přírodní pomoc?

Mnoho lidí hledá alternativní možnosti léčby, vzhledem k vedlejším účinkům antidepresiv a benzodiazepinů a jejich nevhodnosti pro některé jedince a z pohledu dlouhodobého užívání. Jednou z možností může být právě přírodní léčba, jako je užívání psylocibinu nebo třeba rekreačního užívání THC.

Účinky a bezpečnost přírodní léčby pomocí lysohlávek

Možností přírodní léčby deprese jsou například lysohlávky, houby obsahující psylocibin. Po požití se psilocybin přemění na psilocin, který stimuluje receptor 5-HT2A (receptor serotoninu). Jsou to stejné receptory v mozku, na které působí antidepresiva, když se používají k léčbě deprese.

Užívání psylocibinu může mít vedlejší účinky, jako jsou halucinace, ztráta kontaktu s realitou a poruchy chování. Proto je důležité, aby bylo jeho užívání pro léčebné účinky pod dohledem zkušeného terapeuta.

Rok 2023 je skutečně významný, protože odborná veřejnost reaguje na velkou publikaci, která vyšla na konci loňského roku, a která zcela jednoznačně potvrzuje antidepresivní efekt psilocybinu, tedy toho zástupce psychedelických látek, který je dnes nejčastěji zkoumán. Národní ústav duševního zdraví anticipoval výsledky této studie. S kolegy se tématem zabýváme už 20 let, a v podstatě se dá říct, že jsme se na posunu také podíleli.

Jiří Horáček, neurobiolog a psychiatr, zdroj: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/tri-roky-lekarny-dostupna-psychadelika-specialni-pouziti-jiri-horacek-neurolog_2303031915_elev

„Magické“ houby jsou odpradávna spojovány s duchovními zážitky a sebeobjevováním. Uživatelé zažívají pocit euforie, propojení a zkreslené vnímání času. Ne všechny účinky jsou dobré, někteří mohou pocítit paranoiu, zmatenost, zvracení a disasociaci.

Nová naděje v léčbě deprese a úzkosti

Deprese a úzkost jsou vážné zdravotní problémy, které ovlivňují životy mnoha lidí po celém světě. Je důležité pokračovat ve výzkumu nových a účinnějších léčebných přístupů. Psychedelika mohou nabídnout novou naději pro ty, kteří trpí těmito poruchami. Pamatujte, že i když jsou tyto látky slibné, stále jsou ve fázi výzkumu a jejich použití by mělo být vždy pod dohledem odborníků.

Zdroje

Přidejte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Děti Zvířata
Co je Friggatriskaidekafobie? A jak souvisí s volbou prezidenta?
Udržitelnost a ekologické chování se promítají i do nábytku a bydlení
Jak je možné, že mají narozené děti modré oči?
Byliny a rostliny
Rozdíly mezi CBD a HHC
Jak správně založit kompost?
rekonstrukce zahrady
Kolik stojí rekonstrukce zahrady?
Jak dlouho vydrží svítit LED pásky?
Šungit: Kámen života a jeho účinky
Moderní metody čištění septiků: ekologicky, efektivně, šetrně
Syndromem nezdravých budov trpí dva ze tří
Recepty
Léčivé houby v tradiční medicíně: Jak mohou pomoci i vám?
Odkrýváme tajemství přirozené krásy: Zdravý životní styl a sebeláska jako klíč k vaší nejlepší verzi
Rozluštění tajemství sacharidů a jejich role v našem zdraví
Cvičení Ekodrogerie Přírodní kosmetika Zdravé podnikání
Léčivé houby v tradiční medicíně: Jak mohou pomoci i vám?
Šungit: Kámen života a jeho účinky
Veronika Zajícová se po srážce s autem, prasklé lebce a zlomenině nohy vrátila do ringu
Veronika Zajícová se po srážce s autem, prasklé lebce a zlomenině nohy vrátila do ringu
„Bambus přináší do zahrady radost,“ říká bambusář Martin
Keto dieta je lepší než junk food, říká Filip Degl
Jolana Janišová a kuchařka Jídla Světla
Jak odstranit Jak žít Jak zlepšit
Jak dlouho vydrží svítit LED pásky?
Léčivé houby v tradiční medicíně: Jak mohou pomoci i vám?
Moderní metody čištění septiků: ekologicky, efektivně, šetrně