Co je to Gestalt terapie?

Gestalt terapie je jeden z předních směrů psychoterapie zaměřený na „tady a teď“. Znamená to uvědomovat si vlastní vnímání, prožívání a jednání v přítomném okamžiku. To nám umožňuje vydat se na cestu sebepřijetí, seberealizace a osobního růstu.

Gestalt psychoterapie vychází z předpokladu, že jako lidé máme od narození zdroje a schopnosti potřebné k prožití uspokojivého života.

Nicméně náš potenciál se může v průběhu života skrýt pod náporem okolností – a my si vytváříme chybné vzorce chování. Gestalt terapie zkoumá, jak tyto vzorce ovlivňují život člověka, a snaží se nalézat nové fungující vzorce pro vztah se sebou samým i svým okolím.

Vznik a vývoj

Za zakladatele Gestalt terapie je považován Fritz Perls, původně Němec, který emigroval do USA. Povoláním byl lékař a psychoanalytik. Zde ve 40. a 50. letech minulého století tento terapeutický směr rozvíjel.

Další osobnosti, které se na vzniku podílely, byly jeho žena Laura Perlsová a teoretik Paul Goodman. Zdroji inspirace byly filozofické směry, jako fenomenologie, existencialismus, zen buddhismus, ale zároveň směry psychologické, jako psychoanalýza, Gestalt psychologie, holismus. V roce 1951 vyšla kniha, která odbornou veřejnost seznámila s principy terapie, Gestalt terapie: Vzrušení lidské osobnosti a její růst.

Fritz Perls vedl workshopy, ukazoval, co Gestalt terapie obnáší, a celkově se soustředil na praxi. Po jeho smrti v roce 1970 na jeho práci začali stavět mnozí jeho kolegové a studenti. To pro terapii představovalo druhé kolo vývoje, které vlastně pokračuje do současnosti. Do Evropy začala pronikat v 70. letech 20. století. Mezi významné knihy o Gestalt terapii patří také monografie Gestalt Reconsidered, jejímž autorem je Gordon Wheeler, a která poskytla detailnější teoretické poznatky.

Novodobá Gestalt terapie

Novodobá Gestalt terapie se vyznačuje důrazem na teoreticky podložený přístup, výzkum a často se aplikuje v kombinaci s dalšími psychoterapeutickými směry. V současné době se řadí mezi prožitkové psychoterapie. Stejně jako zpočátku je základní devízou terapie individuální přístup ke klientovi a podpora jeho osobního růstu. Své uplatnění nachází v práci jak se zdravými jedinci, tak i s jedinci, kteří trpí psychickými poruchami (úzkostné a depresivní poruchy, závislosti, psychosomatické choroby, posttraumatické stavy, poruchy příjmu potravy apod.).

Principy Gestalt terapie

Gestalt terapie patří, jak již bylo zmíněno, mezi prožitkovou psychoterapii. Cíleně tedy pracuje s naším emočním prožíváním. Klient se učí uvědomovat si a pojmenovávat to, co právě prožívá, a následně za to převzít zodpovědnost. Zacházet můžeme totiž pouze s tím, co si uvědomujeme. Často se využívá skupinová terapie, kdy dochází k zesílenému prožívání „tady a teď“.

Klíčovou součástí tohoto přístupu je i práce s tělem. Jako funkční se ukázalo uvědomování si tělesných prožitků nebo různé pohybové experimenty. Protože to, co si prožijeme, jsme schopni lépe pochopit a začlenit do svého života. Velmi důležité je podnítit u klienta tvořivost.

Pokud život a svět prožíváme tady a teď, uvědomujeme si, že se ve skutečnosti jedná o improvizaci. Stejně tak ani Gestalt terapie neprobíhá podle předem daných schémat a osvědčených postupů. Terapeut pracuje zejména na principu uvědomění, a to také nabízí klientovi. V terapii i životě je proto nezbytná notná dávka kreativity.

Podle Gestalt přístupu je svět takový, jaký se nám jeví. Zde můžeme vidět spojitost s fenomenologií. Jako lidé svět vnímáme a současně spoluutváříme. Tedy to, co prožíváme skrze své smysly, je součástí reality.

Princip holismu říká, že jsme součástí celku a sami jsme celek. Tvoří nás naše tělo, emoce a mysl. Smyslem terapie i osobního růstu je nalézt soulad mezi těmito částmi. Jedině tak se z nás může stát zralá a vyrovnaná osobnost.

Klient a terapeut jsou partneři v dialogu. Vzájemně se ovlivňují a definují. Terapeuti jsou pokročilejší v tom, jak si uvědomují vnitřní a vnější svět. Díky tomu poskytují klientovi oporu a zpětnou vazbu. Terapie je úspěšná tehdy, nalezl-li klient své vlastní zdroje podpory vycházející z něho samého.

Neexistuje snadný způsob, jak se stát psychicky vyrovnanou osobností. Gestalt terapie však nabízí možnost naučit se hodně o nás samých. O našich silných a slabých stránkách, citlivosti, schopnosti milovat a zodpovědnosti.

Umožňuje vyrovnání osobnosti skrze prohloubení našeho vztahu k sobě samým. Má potenciál zlepšit naše mezilidské vztahy a cítit, že jsme součástí tohoto světa.

Další moderní metody psychoterapie

Dosud jsme mluvili pouze o Gestalt terapii, která spočívá v soustředění se na přítomnost. Skrze uvědomění si a přijetí různých aspektů sebe sama a převzetím odpovědnosti za naše myšlenky, pocity i chování nám pomáhá dojít ke sjednocení celého těla.

Mezi další moderní metody psychoterapie můžeme zařadit:

  • Kognitivně-behaviorální terapie vychází z toho, že poruchy chování jsou našimi naučenými reakcemi. Toto chování se snaží nahradit vhodnějším. Využití nalézá v léčbě duševních poruch, depresí, fóbií, úzkostných poruch či poruch příjmu potravy.
  • Systemická psychoterapie se zaměřuje na zkoumání zdrojů člověka a možností pozitivní změny. Je vhodná pro jednotlivce, ale i páry, rodiny, skupiny.
  • Hypnoterapie představuje stav zvýšené vnímavosti, kdy se využívá podvědomí ke zlepšení situace člověka. Často se při ní využívá Gestalt terapie.
  • Logoterapie se snaží nalézt smysl v životě jednotlivce. Pokud smysl neznáme či nenaplňujeme, prožíváme pocity frustrace až prázdnoty.
  • Krizová intervence může pomoct tam, kde vlastní prostředky pomoci již nestačí. Zaměřuje se na příčinu problému, podporu a současně řešení.

Přidejte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Děti Zvířata
Co je Friggatriskaidekafobie? A jak souvisí s volbou prezidenta?
Udržitelnost a ekologické chování se promítají i do nábytku a bydlení
Jak je možné, že mají narozené děti modré oči?
Byliny a rostliny
Rozdíly mezi CBD a HHC
Jak správně založit kompost?
rekonstrukce zahrady
Kolik stojí rekonstrukce zahrady?
Jak dlouho vydrží svítit LED pásky?
Šungit: Kámen života a jeho účinky
Moderní metody čištění septiků: ekologicky, efektivně, šetrně
Syndromem nezdravých budov trpí dva ze tří
Recepty
Léčivé houby v tradiční medicíně: Jak mohou pomoci i vám?
Odkrýváme tajemství přirozené krásy: Zdravý životní styl a sebeláska jako klíč k vaší nejlepší verzi
Rozluštění tajemství sacharidů a jejich role v našem zdraví
Cvičení Ekodrogerie Přírodní kosmetika Zdravé podnikání
Léčivé houby v tradiční medicíně: Jak mohou pomoci i vám?
Šungit: Kámen života a jeho účinky
Veronika Zajícová se po srážce s autem, prasklé lebce a zlomenině nohy vrátila do ringu
Veronika Zajícová se po srážce s autem, prasklé lebce a zlomenině nohy vrátila do ringu
„Bambus přináší do zahrady radost,“ říká bambusář Martin
Keto dieta je lepší než junk food, říká Filip Degl
Jolana Janišová a kuchařka Jídla Světla
Jak odstranit Jak žít Jak zlepšit
Jak dlouho vydrží svítit LED pásky?
Léčivé houby v tradiční medicíně: Jak mohou pomoci i vám?
Moderní metody čištění septiků: ekologicky, efektivně, šetrně