Co je to Gestalt terapie?

Gestalt terapie je jeden z předních směrů psychoterapie zaměřený na „tady a teď“. Znamená to uvědomovat si vlastní vnímání, prožívání a jednání v přítomném okamžiku. To nám umožňuje vydat se na cestu sebepřijetí, seberealizace a osobního růstu.

Gestalt psychoterapie vychází z předpokladu, že jako lidé máme od narození zdroje a schopnosti potřebné k prožití uspokojivého života.

Nicméně náš potenciál se může v průběhu života skrýt pod náporem okolností – a my si vytváříme chybné vzorce chování. Gestalt terapie zkoumá, jak tyto vzorce ovlivňují život člověka, a snaží se nalézat nové fungující vzorce pro vztah se sebou samým i svým okolím.

Vznik a vývoj

Za zakladatele Gestalt terapie je považován Fritz Perls, původně Němec, který emigroval do USA. Povoláním byl lékař a psychoanalytik. Zde ve 40. a 50. letech minulého století tento terapeutický směr rozvíjel.

Další osobnosti, které se na vzniku podílely, byly jeho žena Laura Perlsová a teoretik Paul Goodman. Zdroji inspirace byly filozofické směry, jako fenomenologie, existencialismus, zen buddhismus, ale zároveň směry psychologické, jako psychoanalýza, Gestalt psychologie, holismus. V roce 1951 vyšla kniha, která odbornou veřejnost seznámila s principy terapie, Gestalt terapie: Vzrušení lidské osobnosti a její růst.

Fritz Perls vedl workshopy, ukazoval, co Gestalt terapie obnáší, a celkově se soustředil na praxi. Po jeho smrti v roce 1970 na jeho práci začali stavět mnozí jeho kolegové a studenti. To pro terapii představovalo druhé kolo vývoje, které vlastně pokračuje do současnosti. Do Evropy začala pronikat v 70. letech 20. století. Mezi významné knihy o Gestalt terapii patří také monografie Gestalt Reconsidered, jejímž autorem je Gordon Wheeler, a která poskytla detailnější teoretické poznatky.

Novodobá Gestalt terapie

Novodobá Gestalt terapie se vyznačuje důrazem na teoreticky podložený přístup, výzkum a často se aplikuje v kombinaci s dalšími psychoterapeutickými směry. V současné době se řadí mezi prožitkové psychoterapie. Stejně jako zpočátku je základní devízou terapie individuální přístup ke klientovi a podpora jeho osobního růstu. Své uplatnění nachází v práci jak se zdravými jedinci, tak i s jedinci, kteří trpí psychickými poruchami (úzkostné a depresivní poruchy, závislosti, psychosomatické choroby, posttraumatické stavy, poruchy příjmu potravy apod.).

Principy Gestalt terapie

Gestalt terapie patří, jak již bylo zmíněno, mezi prožitkovou psychoterapii. Cíleně tedy pracuje s naším emočním prožíváním. Klient se učí uvědomovat si a pojmenovávat to, co právě prožívá, a následně za to převzít zodpovědnost. Zacházet můžeme totiž pouze s tím, co si uvědomujeme. Často se využívá skupinová terapie, kdy dochází k zesílenému prožívání „tady a teď“.

Klíčovou součástí tohoto přístupu je i práce s tělem. Jako funkční se ukázalo uvědomování si tělesných prožitků nebo různé pohybové experimenty. Protože to, co si prožijeme, jsme schopni lépe pochopit a začlenit do svého života. Velmi důležité je podnítit u klienta tvořivost.

Pokud život a svět prožíváme tady a teď, uvědomujeme si, že se ve skutečnosti jedná o improvizaci. Stejně tak ani Gestalt terapie neprobíhá podle předem daných schémat a osvědčených postupů. Terapeut pracuje zejména na principu uvědomění, a to také nabízí klientovi. V terapii i životě je proto nezbytná notná dávka kreativity.

Podle Gestalt přístupu je svět takový, jaký se nám jeví. Zde můžeme vidět spojitost s fenomenologií. Jako lidé svět vnímáme a současně spoluutváříme. Tedy to, co prožíváme skrze své smysly, je součástí reality.

Princip holismu říká, že jsme součástí celku a sami jsme celek. Tvoří nás naše tělo, emoce a mysl. Smyslem terapie i osobního růstu je nalézt soulad mezi těmito částmi. Jedině tak se z nás může stát zralá a vyrovnaná osobnost.

Klient a terapeut jsou partneři v dialogu. Vzájemně se ovlivňují a definují. Terapeuti jsou pokročilejší v tom, jak si uvědomují vnitřní a vnější svět. Díky tomu poskytují klientovi oporu a zpětnou vazbu. Terapie je úspěšná tehdy, nalezl-li klient své vlastní zdroje podpory vycházející z něho samého.

Neexistuje snadný způsob, jak se stát psychicky vyrovnanou osobností. Gestalt terapie však nabízí možnost naučit se hodně o nás samých. O našich silných a slabých stránkách, citlivosti, schopnosti milovat a zodpovědnosti.

Umožňuje vyrovnání osobnosti skrze prohloubení našeho vztahu k sobě samým. Má potenciál zlepšit naše mezilidské vztahy a cítit, že jsme součástí tohoto světa.

Další moderní metody psychoterapie

Dosud jsme mluvili pouze o Gestalt terapii, která spočívá v soustředění se na přítomnost. Skrze uvědomění si a přijetí různých aspektů sebe sama a převzetím odpovědnosti za naše myšlenky, pocity i chování nám pomáhá dojít ke sjednocení celého těla.

Mezi další moderní metody psychoterapie můžeme zařadit:

  • Kognitivně-behaviorální terapie vychází z toho, že poruchy chování jsou našimi naučenými reakcemi. Toto chování se snaží nahradit vhodnějším. Využití nalézá v léčbě duševních poruch, depresí, fóbií, úzkostných poruch či poruch příjmu potravy.
  • Systemická psychoterapie se zaměřuje na zkoumání zdrojů člověka a možností pozitivní změny. Je vhodná pro jednotlivce, ale i páry, rodiny, skupiny.
  • Hypnoterapie představuje stav zvýšené vnímavosti, kdy se využívá podvědomí ke zlepšení situace člověka. Často se při ní využívá Gestalt terapie.
  • Logoterapie se snaží nalézt smysl v životě jednotlivce. Pokud smysl neznáme či nenaplňujeme, prožíváme pocity frustrace až prázdnoty.
  • Krizová intervence může pomoct tam, kde vlastní prostředky pomoci již nestačí. Zaměřuje se na příčinu problému, podporu a současně řešení.

Přidejte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Děti Zvířata
Dětský pokoj podle Montessori
Jak správně oblékat miminko?
Co je třeba vědět o domácím vzdělávání
Byliny a rostliny
Tajemství léčitelů z Bali
Návod na bylinkovou spirálu
Jak nám pomáhá pampeliška lékařská?
Dětský pokoj podle Montessori
Přírodní materiály v interiéru – řešení pro lepší život
Šungit: Kámen života a jeho účinky
Důvěrné: týden se sebou
Recepty - Adamovo vaření
Jak zhubnout? Vyvarujte se mýtům a buďte v klidu
Dítě v kuchyni aneb ukaž mi, jak se to dělá?
7 tipů, jak se naučit vařit
Cvičení Ekodrogerie Přírodní kosmetika Zdravé podnikání
Šungit: Kámen života a jeho účinky
Meditace (obřad) za Bílou Horu
Jak si čistit mezizubní prostory?
„Bambus přináší do zahrady radost,“ říká bambusář Martin
Keto dieta je lepší než junk food, říká Filip Degl
Jolana Janišová a kuchařka Jídla Světla
Lidé se ostýchají mluvit o smrti se svými blízkými, říká Blanka Dobešová
Jak odstranit Jak žít Jak zlepšit
Jak zhubnout? Vyvarujte se mýtům a buďte v klidu
Co je třeba vědět o domácím vzdělávání
Ženská cykličnost aneb jak se v ženách vyznat